Een goede financiële administratie is niet alleen wettelijk verplicht, maar levert ook belangrijke informatie over het functioneren van de onderneming. Door deze informatie kan de ondernemer op het juiste moment de juiste beslissingen nemen, zodat zijn onderneming succesvol wordt en succesvol blijft.

De Administreerderij hanteert vaste tarieven per boekjaar voor het voeren van een goede en inzichtelijke financiële administratie. In deze tarieven zitten de volgende werkzaamheden:

  • Verwerking inkoop- en verkoopfacturen
  • Verwerking kas en bank
  • Overige financiële boekingen
  • Periodieke aangifte Omzetbelasting
  • Activa administratie
  • Verwerken loon journaalposten
  • Tussentijdse rapportages
  • Jaarafsluiting en opmaken jaarrekening
  • Jaarlijkse aangifte Inkomsten- en / of Vennootschapsbelasting

Hoe werkt het: de klant levert elke maand of elke drie maanden alle gegevens aan. De Administreerderij verwerkt deze, doet de aangiftes en verzorgt de tussentijdse rapportages en de jaarrekening.