Ondernemers kunnen, door bijvoorbeeld groei van het bedrijf of uitval van personeel tijdelijk behoefte hebben aan een externe partij die allerlei boekhoudkundige werkzaamheden uitvoert, achterstanden wegwerkt en knelpunten oplost. Hierbij valt te denken aan:

  • Het tijdelijk voeren van de financiële en / of salarisadministratie
  • Debiteurenbeheer
  • Crediteurenbeheer
  • Het opzetten of opnieuw inrichten van de financiële administratie
  • Het opzetten of opnieuw inrichten van de salarisadministratie
  • Periodieke controle van de administratie en advies werkzaamheden

Voor deze werkzaamheden hanteert De Administreerderij tarieven, gebaseerd op het aantal gewerkte uren per opdracht / periode tegen het overeengekomen uurtarief.

Interim werkzaamheden vinden vrijwel altijd plaats bij de klant op locatie.