Een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is salaris. Hierdoor kan de werknemer voorzien in zijn levensonderhoud. Een goede salarisadministratie is hierbij van groot belang, zodat nare gevolgen vanwege het onjuist verwerken van het salaris voor zowel werkgever als werknemer worden voorkomen.

De Administreerderij hanteert vaste tarieven per loonstrook per maand of per vier weken voor het voeren van een goede salarisadministratie. In deze tarieven zitten de volgende werkzaamheden:

 • Het aanmaken van werkgevers en werknemers
 • Het aan- en afmelden van personeel bij Belastingdienst
 • Het invoeren en verwerken van de loonmutaties
 • Het aanleveren van loonstroken en jaaropgaven
 • Het aanleveren van betaallijsten en / of betaalbestanden
 • Het doen van de periodieke aangifte Loonbelasting
 • Het doen van de periodieke aangifte Pensioenfonds
 • Het aanleveren van de loon journaalposten
 • Het verzorgen van diverse overzichten
 • Contact met de Belastingdienst op het gebied van loonheffingen

Hoe werkt het: de klant levert elke maand of elke vier weken alle te verwerken mutaties aan. De Administreerderij verwerkt alle gegevens, doet de aangifte Loonbelasting en verzorgt de loonstroken, jaaropgaven, en overige overzichten.

De Administreerderij biedt haar potentiële klanten altijd aan:

 • Om bij een overstap binnen een boekjaar alle reeds verloonde periodes kosteloos opnieuw te verwerken, waardoor de klant en haar personeel altijd inzicht hebben in een compleet boekjaar.
 • Om voor diverse personen kosteloos salarismutaties van een aantal voorgaande periodes nogmaals te verwerken, zodat er bij het aangaan van een overeenkomst geen onduidelijkheden meer zijn en de klant weet dat zijn salaris administratie in goede handen is.

Salaris verwerking vindt meestal plaats op kantoor. Bij klanten met een eigen toegang tot salaris software kunnen deze werkzaamheden ook op locatie plaatsvinden.